Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

Ons beleid

PFZW wil in 2025 een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de wereld. Hoe wij dit invullen leggen we uit in ons Duurzaam Beleggingsbeleid 2025 . Dit beleggingsbeleid sluit aan bij huidige maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de energietransitie en toenemende zorgen over het klimaat en biodiversiteit. PFZW wil hier niet alleen bij aansluiten, maar hierin ook sturen via een gerichte inzet van het pensioengeld dat ons is toevertrouwd en het beschikbaar stellen van onze expertise in samenwerking met anderen.

In ons Duurzaam Beleggingsbeleid 2025 maken we in onderscheid tussen een ‘Duurzame Wereld’ en een ‘Verantwoorde Basis’:

We verkleinen de negatieve impact van onze beleggingen op de wereld verder en we vergroten de positieve impact. Dit doen we onder meer door steeds meer geld te beleggen in bedrijven en projecten die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen, ofwel Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Daarbij richten we ons op de thema’s ‘Mens & Gezondheid’ en ‘Klimaat’, die beide goed aansluiten bij de sector zorg en welzijn en bij de prioriteiten van iedereen die bij ons pensioen opbouwt. Dit betekent nieuwe beleggingen met positieve impact op de wereld. Maar ook: vaker en met meer focus in gesprek met ondernemingen over hun maatschappelijke rol en impact. Daarnaast ontwikkelen we nog betere meetmethoden om de daadwerkelijke bijdrage van onze beleggingen aan de SDG’s vast te stellen. Deze gemeten positieve impact moet in 2025 zijn verdubbeld.

We verlagen de CO2-voetafdruk van de aandelenbeleggingen opnieuw aanzienlijk, nu met dertig procent in 2025, en onderzoeken hoe we elders in de beleggingen deze voetafdruk ook kunnen verminderen, zonder concessies te doen aan het rendement.

We zorgen dat alle beleggingen voldoen aan onze minimum duurzaamheidseisen. Deze eisen hebben zowel betrekking op het gedrag van ondernemingen als op het product dat ze maken.