Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

Ons beleid

PFZW wil in 2025 een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de wereld. Hoe wij dit doen, is vastgelegd in het Duurzaam Beleggingsbeleid 2025 . Dit beleggingsbeleid sluit aan bij huidige maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de energietransitie en de recente rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). PFZW wil hier niet alleen bij aansluiten, maar hierin ook sturen via een gerichte inzet van het pensioengeld dat ons is toevertrouwd en het beschikbaar stellen van onze expertise in samenwerking met anderen.

In het Duurzaam Beleggingsbeleid 2025 maken we onderscheid tussen een ‘Duurzame Wereld’ en een ‘Verantwoorde basis’:

In de Duurzame Wereld willen we de negatieve impact van onze beleggingen op de wereld verder verkleinen en de positieve impact vergroten. Dit doen we onder meer door steeds meer geld te beleggen in zaken die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen, ofwel Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Daarbij richten we ons op de thema’s ‘Mens & Gezondheid’ en ‘Klimaat’, die beide goed aansluiten bij de sector zorg en welzijn en bij de prioriteiten van onze deelnemers. Dit betekent nieuwe beleggingen met positieve impact op de wereld, bovenop de 18,5 miljard euro die we al hebben gerealiseerd. Maar ook: vaker en met meer focus in gesprek met ondernemingen over hun maatschappelijke rol en impact. Daarnaast ontwikkelen we nog betere meetmethoden om de daadwerkelijke bijdrage van onze beleggingen aan de SDG’s vast te stellen. Deze gemeten positieve impact moet in 2025 zijn verdubbeld ten opzichte van 2020.

We verlagen de CO2-voetafdruk van de aandelenbeleggingen opnieuw aanzienlijk, nu met 30%, en kijken waar we elders in de beleggingen deze voetafdruk ook kunnen verminderen, zonder concessies te doen aan het rendement.

In de Verantwoorde basis stellen we zeker dat de alle beleggingen voldoen aan onze minimum duurzaamheidseisen. Deze eisen hebben zowel betrekking op het gedrag van ondernemingen als op het product dat ze maken.