Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Het effect van duurzaam beleggen op rendement

Bij verantwoord beleggen komt vaak de vraag op of dit ten koste gaat van het rendement. Er zijn inmiddels vele studies die uitwijzen dat het rendement hetzelfde blijft of dat er zelfs een hoger rendement mee kan worden behaald.

Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid invloed heeft op rendement en het risico van onze beleggingen. Wij hebben onze uitvoeringsorganisatie daarom de opdracht gegeven om de ESG-factoren die daadwerkelijk impact hebben op rendement en het risico systematisch mee te wegen in de beleggingsbeslissingen. Onze cijfers laten zien dat de instrumenten die wij inzetten, namelijk uitsluiten, niet-insluiten en CO2 reductie, geen significant effect hebben op de portefeuille.

Cijfers CO2 en uitsluitingen /niet-insluitingen

  • 1 Doordat we bepaalde beleggingen overwegen, uitsluiten of niet-insluiten ontstaat er elders in de portefeuille ook verschil in de wegingen van de beleggingen. De impact hiervan is opgenomen in de categorie ‘Anders’.