Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Klimaatrisico’s vastgoed

PFZW beschouwt klimaatverandering als een financieel risico. Denk hierbij niet alleen aan de fysieke risico’s zoals overstromingen van gebouwen, maar ook aan risico’s die gepaard gaan met de transitie naar een duurzame economie, zoals strenge regels en wetgeving rondom de energiezuinigheid van gebouwen. Wij hebben daarom het fysieke risico van klimaatverandering in kaart gebracht voor al onze vastgoedbeleggingen.

In 2019 heeft onze uitvoeringsorganisatie intensief samengewerkt met één van de grootste herverzekeraars, Munich Re. Deze partij heeft al tientallen jaren ervaring met het in kaart brengen van de risico’s van klimaatverandering. Naast een gezamenlijke analyse van de fysieke risico’s van klimaatverandering, zijn zij een project gestart om ook de risico’s van de overgang naar een duurzame economie beter in beeld te kunnen brengen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat alle panden wereldwijd onder de loep worden genomen om te kunnen bepalen of deze in de komende jaren aan de regelgeving rondom CO2-uitstoot blijven voldoen. Zo zijn zij beter voorbereid op de toekomst en lopen wij minder risico.