Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

Samenwerking tegen klimaatverandering

Het in juli 2019 gesloten concept klimaatakkoord moet ervoor zorgen dat we in Nederland de komende decennia de stap maken naar een duurzame en fossielvrije energievoorziening. De financiële sector was de eerste bedrijfstak die zijn handtekening onder het akkoord zette. Ook PFZW tekende mee.

In aanwezigheid van minister Wopke Hoekstra van Financiën ondertekenden  vijftig pensioenfondsen , banken, verzekeraars en vermogensbeheerders het klimaatakkoord. Daarmee verplichten al deze partijen zich vanaf 2020 te rapporteren over de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen. Daarnaast zullen alle partijen uiterlijk in 2022 een actieplan klaar hebben, dat moet bijdragen aan een vermindering van de uitstoot van CO2.

Een goed pensioen in een betere wereld

Waarom zijn we als pensioenfonds begaan met het klimaat? Omdat we ervan overtuigd zijn dat een goed pensioen meer waard is in een wereld waarin het goed toeven is. Een leefbaar klimaat is daarvoor misschien wel het allerbelangrijkste. Bovendien realiseren we ons dat een snel opwarmend klimaat niet alleen risico’s voor ons welzijn met zich meebrengt, maar ook financiële risico’s. Ontwrichtende klimaatverandering kan immers grote economische gevolgen hebben. Waterschaarste of juist erosieveroorzakende stortregens, bosbranden, extreme hittegolven, zeespiegelstijging en mislukte oogsten; het zijn humanitaire én economische rampen. Aandacht voor klimaat past daarom bij ons als langetermijnpensioenbelegger.

Wat doen we al?

PFZW ondersteunt het klimaatakkoord van harte. In feite zijn we zelfs al een hele tijd actief bezig met de afspraken die in het akkoord zijn gemaakt. Zo tekenden we vijf jaar geleden de Montreal Carbon Pledge en berekenen we sinds een aantal jaren de  CO2-voetafdruk van onze aandelenportefeuille . Sinds 2016 werken we bovendien actief aan het omlaag brengen van die CO2-voetafdruk. Dat doen we onder meer door onze beleggingen in de op dit gebied slechtst presterende bedrijven per sector af te bouwen. Het doel is onze CO2-voetafdruk in 2020 gehalveerd te hebben ten opzichte van 2016. We hebben op weg naar dat doel al belangrijke stappen gezet, maar we zijn er nog niet . Het in 2019 door ons ondertekende klimaatakkoord is een extra stimulans om er een tandje bij te zetten.