Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

IMVB engagement

Op 20 december 2018 hebben wij, samen met 69 andere pensioenfondsen, het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB-)convenant ondertekend. In 2019 werden wij door onze uitvoeringsorganisatie PGGM bijgestaan bij de implementatie van het IMVB-convenant.

PGGM heeft in kaart gebracht in welke mate wij aan het convenant voldeden en waar nog verbeterpotentieel is. Ook zijn er verschillende projecten gestart om ervoor te zorgen dat we aan alle eisen van het IMVB-convenant voldoen, waaronder:

  • een screeningsmethodiek voor de beursgenoteerde aandelenportefeuille op basis van de OESO-richtlijnen en de UNGP’s

  • een nieuw onderzoek naar de voorkeuren met betrekking tot verantwoord beleggen onder de onze deelnemers

  • het ontwikkelen van ESG-beleid op thematische aandachtsgebieden.

Ondersteund door PGGM hebben wij de nulmeting voor het IMVB-convenant ingevuld. Als onderdeel van de implementatie van het convenant, openen wij in 2020 de dialoog met onze verschillende stakeholders. Dit zal onder andere plaatsvinden tijdens een speciaal hiervoor georganiseerde bijeenkomst.

Actieve bijdrage

Daarnaast hebben we een actieve bijdrage geleverd aan de samenwerking binnen het convenant. Zo heeft PGGM de rapporteursrol vervuld binnen de werkgroep Instrumentarium van het IMVB-convenant. Het Instrumentarium bestaat uit voorbeeldteksten die pensioenfondsen kunnen overnemen in beleid, contracten met externe dienstverleners, monitoring en rapportage. In december 2019 is het Instrumentarium gepubliceerd. Ook participeert onze uitvoeringsorganisatie actief in het zogenaamde ‘diepe spoor’ van het IMVB-convenant. Daarin werken pensioenfondsen samen met maatschappelijke organisaties, vakbonden en de overheid aan concrete engagementcasussen. In 2019 is de eerste engagementcasus van start gegaan met een mijnbouwbedrijf. Binnen de palmoliesector is een tweede casus geselecteerd.