Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Onze stem laten horen

Eind 2019 heeft PGGM, namens PFZW, een brief ondertekend aan Alphabet, de moederonderneming van Google. In deze brief riepen beleggers Alphabet op om het toezicht op mensenrechten te verbeteren door een mensenrechtencommissie op te richten. Alphabet wilde hier eerst niet met ons over in gesprek, maar zette in de loop van 2020 toch positieve stappen.

Na het versturen van deze brief is tijdens de aandeelhoudersvergadering van de onderneming door middel van een aandeelhoudersvoorstel weer aan Alphabet gevraagd een mensenrechtencommissie op te richten, bestaande uit onafhankelijke bestuurders met relevante ervaring. Ongeveer 16% van de aandeelhouders stemde voor dit voorstel. Ook PFZW – door onze stem te laten horen proberen we invloed uit te oefenen op de onderneming. Helaas hebben we niet altijd genoeg zeggenschap. Het aandeelhoudersvoorstel werd verworpen.

Naast het sturen van een brief en het stemmen op dit aandeelhoudersvoorstel hebben we ons ook aangesloten bij een brede groep beleggers die engagement voeren met Alphabet over het toezicht op mensenrechten. En met effect! In november heeft de onderneming aangekondigd om de taken van de audit committee uit te breiden met compliance verantwoordelijkheden die ook ‘maatschappelijke, mensenrechten, duurzaamheids-, en reputatierisico’s’ omvatten. Dat is in lijn met ons verzoek om het bestuurlijk toezicht te formaliseren en het is een eerste stap naar een betere beoordeling van mogelijke mensenrechtenissues.

Stemmen op de aandeelhoudersvergaderingen

In 2020 stemden we op 5.397 vergaderingen van beursgenoteerde bedrijven waarin het vermogen is belegd. Op basis van ons stembeleid werd gestemd over ruim 58.084 voorstellen. In de onderstaande figuur is te zien in welke regio’s en op welke onderwerpen we in 2020 hebben gestemd. Op onze website is een overzicht gegeven van al onze stemactiviteiten .

📌 Stemcijfers in 2020

 

Aantal vergaderingen

5.512

Aantal gestemde vergaderingen

5.397

Aantal niet-gestemde vergaderingen

115

Aantal gestemde vergaderpunten

58.084

Percentage gestemd

97,9%

Percentage niet-gestemd

2,1%

Beloningsvoorstellen totaal

Aantal

Percentage

Steminstructies beloningsvoorstellen voor

1.388

33,4%

Steminstructies beloningsvoorstellen tegen

2.698

64,9%

Steminstructies beloningsvoorstellen onthouden

69

1,7%

Totaal

4.155

100%

   

Beloningsvoorstellen VS1

Aantal

Percentage

Steminstructies beloningsvoorstellen in de VS voor

69

9,2%

Steminstructies beloningsvoorstellen in de VS tegen

684

90,8%

Steminstructies beloningsvoorstellen in de VS onthouden

0

0%

Totaal

753

100%

  • 1 Data van januari tot en met november 2020. Per december 2020 is PGGM Vermogensbeheer overgestapt van stemadviesdienstverlener. Dit heeft tot gevolg gehad dat voor de maand december de data betreffende beloningsvoorstellen in de VS niet goed aansluit bij dat van eerdere maanden. Deze data hebben we niet beschikbaar en worden daarom niet gerapporteerd.