Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Novartis voert verbeteringen door

De Zwitserse farmaceut Novartis komt regelmatig zowel positief als negatief in het nieuws. De laatste tijd zien wij op het laatste vlak verbetering.

Novartis scoort al jarenlang heel goed op de zogeheten Access to Medicines Index: een ranglijst waarin ondernemingen worden beoordeeld op onder andere hun beleid en strategie om de toegang tot medicijnen in ontwikkelingslanden te verbeteren. Maar hetzelfde Novartis komt ook in negatieve zin veel in het nieuws. Dat heeft te maken met de prijs van bepaalde medicijnen en vermeende omkopingsschandalen, zoals die van Griekse politici in 2018.

Intensieve dialoog afgerond

Wij zien en erkennen deze sterke tegenstrijdigheid en leggen in onze gesprekken met Novartis deze problemen dan ook op tafel met als doel aan te sturen op verbeteringen. Dit jaar hebben we een intensieve dialoog met het Zwitserse Novartis afgerond over vermeende corruptie. Na vele jaren met Novartis hierover te hebben gesproken, en nadat Novartis op meerdere niveaus verbeteringen had doorgevoerd om dit probleem op te lossen en toekomstige problemen te voorkomen, hebben zij dit jaar eindelijk een streep onder een aantal juridische procedures kunnen zetten. Omdat juist Novartis erg veel goede initiatieven heeft ontplooid om de toegang tot gezondheidszorg, in met name ontwikkelingslanden, te verbeteren, zijn we hier verheugd over.