Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

In gesprek met bedrijven over COVID-19

2020 stond ook voor PFZW voor een groot deel in het teken van de COVID-19 pandemie. Wij hebben in 2020 veel gesprekken gevoerd met ondernemingen over wat zij kunnen doen om de pandemie te helpen bestrijden.

Het onderwerp van gesprek varieerde van onderlinge samenwerking en het beschikbaar houden van reguliere zorg tot het betaalbaar maken van een eventueel vaccin. Vanaf het begin van de vaccinontwikkeling hebben wij farmaceuten gewezen op de prijsstelling, de benodigde productiecapaciteit (en het delen hiervan) en de distributie-infrastructuur. Ook hebben wij ons in breder verband aangesloten bij een coalitie van beleggers die het belang van het beschermen en ondersteunen van de eigen werknemers en de productieketen benadrukte.

De COVID-19 pandemie heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheidszorg, maar heeft daarnaast een grote sociale impact. Dat raakt ook de ondernemingen waarin PFZW belegt. Denk daarbij aan de gezondheid en de veiligheid van werknemers. In de vleesverwerkende industrie bleken bijvoorbeeld grote aantallen werknemers besmet met het coronavirus. Ook zijn er ondernemingen die in economisch zwaar weer zijn geraakt door het wegvallen van de vraag naar hun producten, zoals de horeca of de toeristische sector. Daar zijn veel werknemers hun baan kwijtgeraakt of dreigen die nog te verliezen.

Sociale impact adresseren

In 2020 zijn wij samen met een aantal andere beleggers het engagementprogramma ‘Pandemic Resilient 50’ gestart, om de sociale impact van de COVID-19 pandemie te adresseren. De coalitie heeft drie doelstellingen:

    1. Human capital: het goed omgaan met personeel, bijvoorbeeld door het aanbieden van ziekteverlof, een eerlijk loon, het voorkomen van ontslagen.

    2. Board accountability: het bestuur van ondernemingen verantwoordelijk houden, bijvoorbeeld voor het maken van noodplannen en het adresseren van risico’s tijdens de pandemie.

    3. Financial alignment: kritisch volgen van beslissingen over kapitaalallocatie, waaronder beloning van bestuurders, investeringen, dividenden, terugkoop van eigen aandelen, fusies en overnames, aflossing van schulden en of een bedrijf financiële steun heeft aanvaard.