Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De energiesector veranderen

De stichting FossielVrij wil dat we al onze beleggingen in fossiele brandstoffen van de hand doen. Net als FossielVrij streven wij naar een duurzame wereld, waar steeds minder plaats is voor fossiele brandstoffen. Maar wij kiezen voor een andere weg daarnaartoe.

We willen met onze beleggingen een positieve invloed uitoefenen op de verandering van de energiesector. Door in de meest energie-efficiënte olie- en gasbedrijven te beleggen bijvoorbeeld. En door deze bedrijven vervolgens aan te sporen tot een meer duurzaam beleid. Zo houden we onze handen misschien niet brandschoon, maar met onze invloed kunnen we wél meer bijdragen aan een schonere wereld en een beter klimaat dan wanneer we simpelweg zouden weglopen van een bepaalde onderneming.

Beleggen in oplossingen in de energiesector

We kiezen in onze aanpak ook nog voor een tweede weg: het beleggen in oplossingen. Daarbij investeren we gericht in bedrijven die duurzame oplossingen ontwikkelen. Dat kan gaan om bijvoorbeeld zon- en windenergie, maar ook om geheel nieuwe energietechnieken. Inmiddels investeren we in duurzame klimaatoplossingen al bijna twee maal zo veel geld als in fossiele brandstoffen. Nu al produceren onze projecten duurzame energie die genoeg is voor 17,4 miljoen huishoudens. Dat is bijna drie keer zoveel huishoudens dan alle huishoudens in Nederland.

In 2019 maakten we samen met onze uitvoeringsorganisatie bekend te gaan investeren in het Nederlandse bedrijf SCW Systems. Dit bedrijf ontwikkelt een geheel nieuwe revolutionaire manier om gas te maken uit bio-afval, veel sneller, efficiënter en goedkoper dan tot nu toe voor mogelijk werd gehouden. En het mooie is: het gas kan gewoon aan het bestaande Nederlandse aardgasnet geleverd worden. Wij geloven dan ook dat deze nieuwe technologie een vaste plek verdient in de Nederlandse energieproductie. Dat betekent dat het bedrijf sterk kan gaan groeien. Meer Nederlandse duurzame energie dus, én een mooi nieuw Nederlands exportproduct. Het rendement dat die groei oplevert, gaat naar uw pensioen.

Andere route

Over het uiteindelijke doel zijn Fossielvrij en wij het eens: een fossielvrije economie. Maar de route daarheen die we kiezen, is een andere dan volledig schone handen houden. Want als je de wereld echt wil verbouwen, dan lukt dat niet zonder je handen af en toe een beetje vies te maken. Wij willen bedrijven stimuleren om te veranderen. Dat doen we bijvoorbeeld door per sector onze aandelen in de meest CO2-intensieve bedrijven te verkopen en dat geld te steken in bedrijven die veel efficiënter met hun CO2-uitstoot omgaan. Zo belonen we goed gedrag.

Tegelijkertijd straffen we slecht gedrag. De afgelopen vijf jaar hebben we afscheid genomen van de meest vervuilende bedrijven in onze portefeuille. Een kwart daarvan waren bedrijven in de energiesector. Dit is één van de manieren waarop we onze invloed als aandeelhouder inzetten om verandering te stimuleren. Een andere weg dan Fossielvrij kiest, maar met hetzelfde doel.