Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De vervuiler betaalt

In 2019 is onze uitvoeringsorganisatie PGGM door de Tweede Kamer uitgenodigd om te komen praten over financiële duurzaamheid. De Tweede Kamer wilde graag met experts in discussie over de vraag hoe financiële instellingen kunnen bijdragen aan een meer duurzame economie.

Eloy Lindeijer, Chief Investment Officer van PGGM, sprak namens PFZW met de Tweede Kamerleden. Hij gaf aan dat PGGM en PFZW graag een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame economie en de strijd tegen klimaatverandering. Maar, zei hij, we kunnen dat niet alleen. We hebben daar de overheid bij nodig. Wij pleiten voor wettelijke regels die de vervuiler laten betalen, veel meer dan nu het geval is. Want als er een eerlijke prijs voor vervuiling komt en de uitstoot van broeikasgassen hierdoor een stuk duurder wordt voor bedrijven, pas dan zullen zij snel schoner gaan produceren. Op deze manier kunnen grote stappen worden gezet in de strijd tegen klimaatverandering. En bovendien ontstaan er vervolgens betere mogelijkheden voor pensioenfondsen en andere beleggers om te investeren in de omwenteling naar een fossielvrije economie. We hopen daarom dus ook op actie vanuit de overheid.