Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Minder CO2 de lucht in

Een belangrijke oorzaak van klimaatverandering is de uitstoot van CO2. PFZW wil dat in 2020 de CO2-uitstoot van bedrijven waar wij in beleggen de helft minder is. Daarom verkopen we sinds 2016 de aandelen van de meest vervuilende bedrijven in de meest vervuilende sectoren.

Sommige sectoren produceren veel CO2, zoals de mijnbouw en elektriciteitsbedrijven. In die sectoren verkleinen we onze beleggingen in de meest vervuilende bedrijven. Tegelijkertijd gaan we het gesprek met deze bedrijven aan om ze te stimuleren schoner te produceren. Met het verkleinen van de voetafdruk proberen we ondernemingen te stimuleren tot de transitie naar een circulaire economie. Tegelijkertijd nemen we onze eigen verantwoordelijkheid door een tastbare verkleining van de voetafdruk van onze eigen portefeuille.

Een belangrijke oorzaak van klimaatverandering is de uitstoot van CO2. Wij hadden ons als doel gesteld dat in 2020 de CO2-uitstoot van bedrijven waar wij in beleggen de helft minder is dan bij de 0-meting. Dit is één van de doelstellingen die is opgenomen in ons Beleggingsbeleid 2020 (Beleidsinitiatief 6: Halveer de negatieve voetafdruk van de portefeuille).

Invloed gebruiken

Sinds 2016 verkopen we daarom aandelen van de meest vervuilende bedrijven in de meest vervuilende sectoren, zoals energiebedrijven en olieproducenten. Ook gaan we met deze bedrijven in gesprek. We vragen ze om minder CO2 uit te stoten en sporen ze aan om over te stappen naar schone energie. Fossiele brandstoffen zijn op dit moment nog nodig voor economische ontwikkeling en we kunnen nog niet zonder deze brandstoffen, denk aan benzine voor uw auto. Wel zien we de noodzaak van een overstap naar duurzame bronnen van energie. We gebruiken onze invloed waar mogelijk om die transitie te realiseren.  

Onze CO2-voetafdruk is sinds de nulmeting verlaagd van 339 ton CO2 (per miljoen dollar bedrijfsomzet) tot 203 ton eind 2019. Dit is een daling van ruim 40% in vier jaar tijd. De doelstelling van 50% is over deze periode dus niet volledig gehaald. Dit is voornamelijk een gevolg van het feit dat veel bedrijven en zelfs hele sectoren geleidelijk aan CO2-intensiever worden. Tegen dergelijke ‘tegenwind’ was de ontworpen methodiek niet bestand. Niettemin zijn wij trots op de resultaten. Toen wij hiermee begonnen was het nog grotendeels onontgonnen terrein. Een CO2-reductie van 40% van de totale aandelenportefeuille in vier jaar tijd is daarmee al een mooi resultaat. We willen de behaalde reductie uiteraard behouden en gedurende 2020 willen we bovendien in kaart brengen welke vervolgstappen er voor de toekomst mogelijk zijn.