Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Onze bijdrage aan de werelddoelen: Sustainable development Investments

In 2019 hebben we in kaart gebracht hoe het pensioengeld van onze deelnemers bijdraagt aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, de Sustainable Development Goals (SDG’s). Eind 2018 hadden we 18% van het totaal belegde vermogen belegd in projecten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling. We noemen deze beleggingen SDI: Sustainable Development Investments.

De thema’s waarvoor we sinds 2014 beleggen in oplossingen komen overeen met vijf van de zeventien ontwikkelingsdoelen. Beleggingen in Oplossingen vormen daarmee een onderdeel van onze SDI’s. Waarom kijken we naast BiO’s dan nu ook naar SDI’s? We willen weten hoe we bijdragen aan de overige SDG’s. Bovendien wordt de mate van ‘SDG alignment’ van de portefeuille hiermee beter vergelijkbaar met die van andere financiële instellingen.

Dit is niet het enige verschil. Bij BiO-beleggingen meten we allereerst de impact die het bedrijf of project genereert, ofwel: hoeveel hernieuwbare energie is gegenereerd, hoeveel mensen zijn geholpen aan medicijnen, et cetera. Bij SDI doen we dat niet. Hier kijken we alleen of de belegging in lijn is met de SDG’s. Daarnaast is bij SDI de thema-invulling breder dan bij BiO: zo kijken we binnen het BiO-thema gezondheidszorg alleen naar de twintig meest dodelijke ziekten, terwijl we bij SDI de behandeling van veel meer ziekten zien als bijdrage aan het ontwikkelingsdoel over gezondheid.

Vanaf 2020 gaan we ons nog ambitieuzer richten op de SDG’s. Door middel van impactbeleggingen willen wij dat onze beleggingen bijdragen het bereiken van de SDG’s. We werken hiervoor aan een nieuw plan. Hierbij richten wij ons in het bijzonder op zeven focus SDG’s. Deze doelstelling vervangt na 2020 onze doelstelling op het gebied van de BiO’s. Met deze focus op de SDG’s benutten we de sturende kracht van geld om de wereld een beetje beter te maken.