Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Onze impact

Naast de financiële bijdrage aan oplossingen (euro’s belegd vermogen) berekenen we de maatschappelijke impact van onze beleggingen. We willen weten wat de tastbare impact van onze beleggingen is.

Met onze Beleggingen in Oplossingen zoeken wij specifiek naar beleggingen die een substantiële en meetbare bijdrage leveren aan de maatschappij. Echter, onze primaire taak is om te zorgen voor een goed pensioen en dus voor een goed rendement tegen een acceptabel risico. Beleggingen in Oplossingen dienen daarom voldoende bij te dragen in rendement én in impact.

Het vinden van een Belegging in Oplossingen

In de wereld om ons heen zijn er maatschappelijke uitdagingen die vragen om financiering, zoals de energietransitie. Wij leveren hier actief een bijdrage aan door onze uitvoeringsorganisatie de opdracht te geven op zoek te gaan naar beleggingen die hierin een rol kunnen spelen. Maar ondanks het feit dat grote investeringen noodzakelijk zijn, blijkt het nog een uitdaging die te vinden. Zo zijn sommige innovaties nog te risicovol om er in te investeren. Maar als we beleggingskansen tegenkomen die wel voldoen aan onze criteria, dan willen we hier graag in investeren.

Het meten van impact

Naast het financiële rendement berekenen we de impact van deze beleggingen. Ook geven we aan hoe de Beleggingen in Oplossingen hebben bijgedragen aan de door ons geselecteerde thema’s:

  • klimaatverandering

  • vervuiling en uitstoot

  • waterschaarste

  • voedselzekerheid

  • gezondheidszorg.

Hoewel het meten van de impact moeilijk is, houden we hier wel aan vast. We vinden het namelijk belangrijk om de resultaten en daarmee het belang van impactbeleggen aan te kunnen tonen. We worden er ook steeds beter in. Van steeds meer Beleggingen in Oplossingen is (een deel van) de positieve impact gemeten. In 2020 willen wij deze ontwikkeling voortzetten.

Zie Totaaloverzicht Beleggen in Oplossingen voor een overzicht van de impact die is berekend over 2018.