Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

PFZW belegt in eerste groene staatsobligatie van de Nederlandse overheid

PFZW heeft € 82,5 miljoen belegd in de eerste groene staatsobligatie van de Nederlandse overheid. Hiermee wordt Nederlands pensioenkapitaal direct geïnvesteerd in de verduurzaming van ons land.

Met de uitgifte van de eerste AAA-groene staatsobligatie ter wereld heeft de Nederlandse overheid in totaal € 6 miljard opgehaald voor lopende en toekomstige duurzaamheidsprogramma’s. We kwalificeren dit als een ‘belegging in oplossingen’, waarbij marktconform financieel rendement wordt gecombineerd met meetbare positieve impact op de omgeving. De green bond financiert twee van de impact-thema’s die we hebben benoemd: klimaat en water. Een kwart van het opgehaalde kapitaal wordt ingezet ter financiering van het Deltafonds, waarmee onder meer kustversterking wordt gerealiseerd. De rest is voor projecten ten behoeve van hernieuwbare energieproductie, het energie-efficiënter maken van gebouwen en het verbeteren van railverbindingen.

Jan Willem van Oostveen, manager Beleggingen van PFZW: ‘Deelnemers van PFZW verwachten niet alleen een goed pensioen maar ook dat hun premiegeld bijdraagt aan een leefbaar Nederland. Deze groene staatsobligatie biedt een instrument om het renterisico af te dekken van onze lange termijnverplichtingen, waarbij het rendement in lijn ligt met een gewone staatsobligatie. Bovendien dragen we met de overheidsrapportages over de impact bij aan duidelijk maken aan deelnemers hoe met hun kapitaal de leefbaarheid wordt bevorderd.’