Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

PFZW investeert in revolutionaire groene energietechnologie

We hebben een minderheidsbelang genomen in SCW Systems. Met deze kapitaalinjectie kan SCW Systems zijn technologie van ‘superkritische watervergassing’ opschalen. Dit is een revolutionaire, in Nederland ontwikkelde technologie, die organische rest- en afvalstromen omzet in duurzame energie.

Dit is de eerste belegging van PFZW vanuit een nieuwe private equity duurzaamheidsstrategie waarvoor ruimte is in de portefeuille. Via dit mandaat kan privaat kapitaal worden geïnvesteerd in ondernemingen die oplossingen bieden op vier thema’s: klimaat, waterschaarste, voedselzekerheid en zorg. PGGM is verantwoordelijk voor de uitvoering van investeringen die actief zijn op deze thema’s. SCW Systems zet (natte) organische om in groene grondstoffen voorde energie-en chemische industrie. Organische reststromen zijn bijvoorbeeld: rioolslib, agrarische biomassa, GFT, reststoffen uit de industrie en mogelijke nieuwe (aquatische) stromen. Deze conversie vindt plaats bij hoge druk en temperatuur boven het zogenaamde superkritische punt van water. Hierbij is de temperatuur minimaal 375 graden Celsius en de druk minimaal 221 bar. De output bestaat voornamelijk uit groen gas (methaan) en groene waterstof. De technologie sluit volledig aan op de bestaande Nederlandse gasnetwerken dit heeft geen verdere aanpassingen nodig. Omdat het groene gas onder hoge druk beschikbaar komt kan het zonder verdere afzetbeperkingen worden geïnjecteerd in het hogedrukleidingnetwerk van Gasunie. Daarmee kan direct worden geleverd aan industriële grootgebruikers of worden opgeslagen voor later gebruik in de bestaande opslaginfrastructuur.

Peter Borgdorff, directeur PFZW: “Deze nieuwe technologie verdient een vaste plek in de Nederlandse energieproductie: ze laat zien dat we binnen de bestaande economie met relatief weinig ingrepen in de infrastructuur kunnen verduurzamen. Bovendien is het een veelbelovend exportproduct. PFZW financiert dit soort klimaatoplossingen graag: het draagt bij aan een goed pensioen voor onze deelnemers en aan een leefbare wereld voor huidige en toekomstige generaties.”